top of page

کلاسهای Pronunciation Skills in Conversation​

  • در این دوره، به بررسی اصول تلفظ در زبان انگلیسی پرداخته می‌شود

  • این دوره برای هر سطحی مناسب است

  • طول هر کلاس یک ساعت است که نیمی از آن به تدریس و نیمی دیگر به تمرین، تکرار و تصحیح اختصاص داده می‌شود

  • در طول هفته، تمرین‌های شما بررسی و تصحیح خواهند شد

  • ظرفیت کلاس بین ۴ تا ۵ نفر خواهد بود

  • جلسات از طریق zoom برگزار میشود. جلسات ضبط خواهد شد و میتوانید رکورد جلسات رو در طول دوره مشاهده کنید. جلسات ضبط شده به مدت یک هفته پس از اتمام دوره قابل دسترسی خواهد بود 

  • ثبت نام نهایی و غیر قابل بازگشت یا جا به جایی می باشد، بنابراین در ثبت نام خود دقت داشته باشید

  • امکان پرداخت قسطی وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر به قسمت سوالات متداول مراجعه کنید

  • بعد از خرید، ایمیل تاییدیه خرید شامل لینک ورود به جلسه را دریافت خواهید کرد. در صورت عدم دریافت، لطفا فولدر Spam یا Junk ایمیل خود را چک کنید

  • ثبت نام نهایی و غیر قابل بازگشت یا جا به جایی می باشد، بنابراین در ثبت نام خود دقت داشته باشید

Nothing to book right now. Check back soon.
bottom of page